Mitől zöld egy város?

Az emberiség több ezer éves társadalmi, gazdasági fejlődésének velejárója, hogy csoportjaik lakó- és gazdasági centrumokat, vagyis településeket, városokat alkotnak. Ez a folyamat a kezdetektől fogva egyre jelentősebb környezetterheléssel jár.
Hogyan tehetjük tehát „zölddé”, élhetővé a településünket?

A zöld (köz)beszerzés azt jelenti, hogy minden, beszerzéssel, szerződéskötésekkel kapcsolatos döntés, az ár és a minőség mellett, környezetvédelmi kritériumok figyelembe vételével születik. Ez nem csak közvetlenül segíti elő a környezet védelmét, hanem növelheti a keresletet a környezetbarát termékek és szolgáltatások iránt, példát mutat az egyéni fogyasztóknak, a háztartásoknak is, és orientálja a termékek, szolgáltatások előállítóit.

A társasági események helyszínén jelentkező környezetszennyezés többszöröse a hétköznapok során jelentkező szennyezésnek. Úgy kell megtervezni és lebonyolítani egy rendezvényt, hogy minél alacsonyabb szinten tartsa az esemény környezetterhelését. Ez a feladat gyakorlatilag a szervezés összes lépésének a környezeti szempontok szerint történő újraértékelését jelenti: a helyszín kiválasztásától kezdve a kommunikációig.

Az önkormányzati intézmények (pl. a városüzemeltetési vagy városgazdálkodási közhasznú társaságok) amelyek a gyakorlatban a legtöbbet tudnak tenni a lakossággal közösen egy környezetbarát, környezetvédő, tiszta és rendezett településért.

Kiemelt szerepet kell kapnia a komposztálásnak, amit egy kertvárosias településen a lakosságnak egyénileg, egyéb, városias beépítésű területen a közszolgáltatónak kell elvégeznie. Komposztálással jelentősen csökken a hulladék mennyisége, végeredményben a fizetendő szemétszállítási díj is.

A kutyapiszok nem kis gond egy város életében. Bár egyre többek számára természetes, hogy sétáltatáskor felszedjék kedvencük után a piszkot, sokan azonban még mindig a tetthelyen „felejtik” a végterméket. Őket kell rávenni, hogy rendszeresen a speciális hulladékgyűjtő mellé számukra kikészített zacskókat használják.

A közszolgáltatók használjanak környezetbarát anyagokat a síkosság mentesítésre és kínálják ezeket az anyagokat a lakosságnak a ház körüli használatra is, így lesz a legkisebb az ott lakók, tartózkodók „ökológiai lábnyoma”.

Egy település életében kiemelten fontos a zöldfelületek tervezése, kialakítása. A zöldfelületeket növelni lehet parkosítással vagy zöldtetők, zöldhomlokzatok kialakításával. Az aktív zöldfelületek kialakítása javítja a város ökológiai adottságait.

Az oktatási intézmények azok az értékközvetítő helyek, ahol a választott környezettudatos tanterv, a pedagógusok felkészültsége, környezeti értékrendje és elkötelezettsége a környezettudatosság irányába tereli társadalmunk legfogékonyabb csoportját, a gyerekeket. Ők képesek arra, hogy a megszerzett tudás és rutinná vált szokások birtokában kivételesen ők neveljék szüleiket.

A lakossági szerepvállalás, aktivitás mind közösségi, mind egyéni szinten elengedhetetlen a környezetvédelmi célok eléréséhez.
Így lehet egy település zöld, mindannyiunk számára élhető.

Körmendi Mónika