Kölcsönös kisegítés - szubszidiaritás

Ez egyáltalán nem vallási kérdés, de történetesen XI. Pius pápának van erre egy nagyon találó megfogalmazása Quadragesmo Anno kezdetű enciklikájában, amit gyakorta idéznek is. Így ír a szubszidiaritásról, azaz kölcsönös kisegítésről:
„Egy magasabb közösség ne avatkozzék be egy alacsonyabb szintű közösség belső életébe, és ne fossza meg illetékességétől, hanem szükség esetén támogassa és segítse abban, hogy összehangolja tevékenységét más társadalmat alkotó tényezőkkel a közjó érdekében.”

A szubszidiaritás egyébként az Európai Uniónak is az egyik legfontosabb elve az államigazgatás felépítésében. A szaknyelv szerint minden döntést azon a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol ehhez elegendő mennyiségű információval rendelkeznek, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei a legjobban láthatók és érvényesíthetők. Magyarul: a döntést azon a szinten hozzák meg, ahol a közösség számára a legjobb megoldás születhet.
Nem alacsonyabb és nem magasabb szinten. Lehetőleg azok döntsenek az egyes ügyekben, akik a döntés következményeit viselik majd.

Dr. Szabó István