A láthatatlan hatalom

A rendszerváltás 20 éve alatt a multinacionális nagytőke majdnem minden arcával, parancsával találkozunk mindennapjainkban. Hogyan is nézett ki hadereje innen nézve? Először jöttek a vakmerők, a felderítők kicsi vállalkozás, karvaj tőke, tapogatózás, felderítés. Feltérképezték a lehetőségeket, értékeltek, majd megindították a derékhadat. Vettek-vittek bankot, gyárat, üzemet, földterületet, minisztériumot, önkormányzatot, hivatalnokot, közembert és magánembert, kisembert és nagyembert. Bezártak, kinyitottak, építettek, romboltak, hirdettek, reklámoztak. Vegyél… vegyél, még vegyél, még többet vegyél. Adok pénzt ennyit-annyit, majd visszafizeted.

Építettek sok kereskedelmi egységet, különösen a városok szélén önkormányzati vagy magáningatlanon, mindenhol, mindenfélét.
Nem a sztyeppére jöttek. Nem halt éhen és nem fagyott itt meg az ő bejövetelük előtt sem több ember, mint most. Megkockáztatom, jóval kevesebb. Tehát csinálni kellett valamit ! Legyenek mindenhol egyenlő feltételek. Szorongassuk meg a régi megunt hazait.
Legyen fizetős a parkoló, legyen magasabb az adó, alkossunk újabb és újabb szabályokat, ami ellehetetleníti őket. A parancsot Magyarország összes városi önkormányzata végrehajtotta. Parkoló cégeket alakítottak hitelből, majd a bevételből megfizetik. És lesz ám forgalomszabályozás, környezetszennyezés mentesítés, gyors ügyintézés, pironkodás a büntetésen, pitizés 5 perc toleranciáért, ha nem sikerült időre elintézni valamit. Kegyelmes úr talán elengedi a büntetést, vagy kevesebbet fizetek, ha azonnal intézem. A feladat sikerült. Ajka belvárosban a vállalkozások fejlődése megrekedt, ma már a nagyságos hivatalon és a bankokon kívül szinte senki nem építkezik. A kereskedelmi forgalom az adókedvezménnyel támogatott városszéli multinacionális cégeknél landol. A parkoló sokszor üres, oka fogyottá vált a díj szedése. Ideje van a megújulásnak!
Azt már csak halkan merem megkérdezni, hogy az adókedvezményekkel extraprofithoz juttatott cégek mit adnak vissza a város kulturális, oktatási, sport életének dinamikus fejlesztésére, ahogy ezt otthon tenniük kell. Megdöbbentő eredményre jutnánk.

Hegedüs Pál