Ügyféli jogállás

A http://nevjegyzek.magyarorszag.hu/ honlapon nyilvános elektronikus adatbázist talál azokról az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről, amelyek az eljárás megindításáról szóló, adatbázis alapján történő értesítés érdekében adataikat elektronikus úton bejelentették.

A PLANÉTA Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület az alább felsorolt ügytípusokra jelentkezett be:

 • Felszíni vizekkel kapcsolatos eljárásban a műszaki beavatkozási záródokumentáció jóváhagyása
 • Védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenység korlátozása, felfüggesztése vagy megtiltása
 • Védett növény- illetve fafajokat érintő tevékenység folytatásához szükséges engedély kibocsátása iránti eljárás
 • Helyi jelentőségű védett természeti terület ideiglenesen védetté nyilvánítása iránti eljárás
 • Védett természeti területen lévő fakitermelés engedélyezése iránti eljárás
 • Védett természeti területen folytatott más tevékenység engedélyezése iránti eljárás
 • Természeti területen gyep, nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése iránti eljárás
 • Természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetésének engedélyezése iránti eljárás
 • Védett növényfajjal kapcsolatos tevékenység engedélyezése iránti eljárás
 • Védett állatfajokat érintő tevékenység folytatásához szükséges engedély kibocsátása iránti eljárás
 • Védett állatfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén e tevékenységtől való eltiltás iránti eljárás
 • Védett növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén e tevékenységtől való eltiltás iránti eljárás
 • Barlanggal kapcsolatos, hasznosítási és egyéb tevékenységek engedélyezése iránti eljárás
 • Védett ásványok, ősmaradványok gyűjtésének, forgalomba hozatalának, külföldre vitelének engedélyezése iránti eljárás
 • Általános építésügyi hatóság engedélyezési eljárások
 • Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárások
 • Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás
 • Utak építési engedélyezési eljárásai
 • Hőtermelő létesítmények létesítési és a vezetékjog engedélyezési eljárásai
 • Kulturális örökségvédelmi eljárások
 • Élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások
 • Vadászati hatósági eljárások
 • Halászati hatósági eljárások
 • Erdészeti hatósági eljárások
 • Atomenergiával kapcsolatos eljárások
 • Termőföldvédelmi eljárások
 • Területrendezési hatósági eljárások
 • A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásai
 • Az állatvédelmi jogszabályok megsértése miatt indult eljárások
 • A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díja megváltoztatása megalapozottságának megállapítására irányuló eljárás
 • Előzetes vizsgálati eljárás
 • Környezeti hatásvizsgálati eljárás
 • Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
 • Környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás
 • Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iránti eljárás
 • Védelmi övezet megállapítása önálló eljárásban
 • Helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése, meglévő bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, alkalmazott technológia váltásának, működésének megkezdésének engedélyezési eljárása
 • Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás létesítése, meglévő bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, alkalmazott technológia váltásának, működésének, megkezdésének engedélyezési eljárása
 • Határérték megállapítása önálló eljárásban
 • Zajkibocsátási határérték megállapítása
 • Határozott időtartamra az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték túllépés engedélyezése
 • Települési hulladék begyűjtésének, szállításának, előkezelésének, tárolásának, hasznosításának, ártalmatlanításának engedélyezése iránti eljárás
 • Hulladékbegyűjtő hely működtetésének engedélyezése iránti eljárás
 • Begyűjtőjárat működtetésének engedélyezése iránti eljárás
 • Hulladékgyűjtő udvar működtetésének engedélyezése iránti eljárás
 • Hulladéklerakó létesítsével, üzemeltetésével, lezárásával, utógondozásával kapcsolatos eljárás
 • Települési hulladékkezelési közszolgáltatás engedélyezése iránti eljárás
 • Veszélyes hulladék begyűjtésének engedélyezése iránti eljárás
 • Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti eljárás
 • Települési hulladék ország területére történő behozatalának, onnan kivitelének, átszállításának engedélyezése iránti eljárás
 • Veszélyes hulladék előkezelésének, tárolásának, hasznosításának, ártalmatlanításának engedélyezése iránti eljárás
 • Elvi vízjogi engedélyezési eljárás
 • Vízjogi létesítési engedélyezési eljárás
 • Szennyvíz és csapadékvíz tisztításához, előtisztításához és elhelyezéséhez szükséges berendezés létesítésének, a használatbavételének, üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás
 • Bejelentés és a felügyelőség hozzájárulása vízimunkához, vízilétesítmény építéséhez, ha az a külön jogszabályokban meghatározott víziközművek elosztóhálózatának olyan bővítésére irányul, amely nem érinti a víziközmű vízjogi engedélyben meghatározott mértékadó kapacitását.
 • Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás
 • Szennyező anyag elhelyezésének, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésének, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésének, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésének engedélyezése
 • Felszín alatti vízzel kapcsolatos kármentesítési eljárásban a tényfeltárási terv engedélyeztetése iránti eljárás
 • Felszín alatti vízzel kapcsolatos eljárásban a tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti eljárás
 • Felszín alatti vízzel kapcsolatos eljárásban a műszaki beavatkozási terv jóváhagyása, illetve indokolt esetben az attól való eltérés engedélyezése, valamint határidő módosítása
 • Felszín alatti vízzel kapcsolatos eljárásban a műszaki beavatkozási záródokumentáció jóváhagyása
 • Felszín alatti vízzel kapcsolatos kármentesítési monitoring terv jóváhagyása, módosítása iránti eljárás
 • Felszín alatti vízzel kapcsolatos kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása iránti eljárás
 • Használt, illetve szennyvizet közvetlenül vagy közvetve felszíni vízbe kibocsátó létesítmény létesítésének, bővítésének, illetve jelentős változással járó fejlesztésének, valamint a működése megkezdésének és működtetésének engedélyezése iránti eljárás
 • Felszíni vízbe történő szennyvízkibocsátás engedélyezése iránti eljárás
 • A szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeknek a kibocsátó számára történő meghatározása iránti eljárás
 • A befogadó vízminőségénél jobb minőségű szennyvizet kibocsátó új létesítmény telepítésének engedélyezési eljárása
 • Felszíni vízzel kapcsolatos kármentesítési eljárásban a tényfeltárási terv engedélyeztetése

Működési terület: Veszprém Megye Képviseletre

Képviseletre jogosult: Dr. Szabó István András

Egyesületünk honlapján, a www.planetaegyesulet.hu „KAPCSOLAT” ponton keresztül a felsorolt ügyekben problémáiról, véleményéről üzenetet küldhet számunkra.