A szót is megvonták...

I.

Schwartz Béla polgármester úr által, a 2010. március 17-i srendkívüli testületi ülésen elmondott, szubjektív és személyeskedő vélemény után lássuk a tényeket és lépjen közénk a valóság maga:

A Planéta Egyesületet magánszemélyek alapították, amely az Önkormányzattól, illetve más állami szervtől egyetlen fillér anyagi támogatást soha nem kapott. A tagok adózott pénzéből juttatott támogatásból működik.
Az elmúlt esztendőben két ingyenes koncertet szervezett, többek közt Ádvent második vasárnapján a Jézus Szíve Plébánia Templomban egy nagy sikerű orgonahangversenyt. Két ismeretterjesztő előadást is szerveztünk, s így vendégül láthattuk Jávor Benedeket, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Környezetjogi Tanszékének adjunktusát. Évente átlagosan egy-két újságot is kiadunk, honlapot működtetünk, hangsúlyozzuk saját erőből.

Ez évben a Fekete István -Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium országos Kele Napi rendezvényét is támogatni kívánjuk. Természetesen csak az esetben, ha a Polgármester Úr ezt meg nem tiltja. Egyesületünk nem tartozik a függőségben tartott és az Önkormányzat által támogatott szervezetek közé.

II.

- A Planéta Egyesület 2009. január 27-én az Inter Spar építési engedélye ügyében ügyféli jogosítványt kért a városi környezetvédelmi érdekek képviselete védelmében. Kérelmünket a Jegyző jogellenesen, 2009. február 23-án elutasította annak ellenére, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség felhívta arra, hogy az ügyféli jogosítvány a Planéta Egyesületet megilleti.

- A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalhoz kellett fellebbezni, hogy jogosítványunk 2009. március 19-én elismerésre kerüljön. A Jegyző jogellenes döntése után először itt részesültünk jogorvoslatban.

- 2009. május 28-án a Jegyző megbízásából az Építési Iroda vezetője kiadta az Inter Spar építési engedélyét, amely álláspontunk szerint tizenkét pontban jogszabálysértő.
A Közigazgatási Hivatal 2009. szeptember 21-én az I. fokú határozatot jóváhagyta, ugyanakkor megállapította, hogy a határozat jogszabálysértő, mivel a kötelezően megtartandó zöldfelületet legalább 80 %-ban növényzettel fedetten kell megtartani.

- Az Egyesület a határozattal szemben a Veszprém Megyei Bíróságnál keresettel élt, kérve a határozat végrehajtásának felfüggesztését és az építési engedély hatályon kívül helyezését.
A Veszprém Megyei Bíróság 2010. január 12-én az építési engedélyt felfüggesztette azzal indokolva, hogy az építési munka megkezdése visszafordíthatatlan helyzetet okozna a terület környezeti értékeiben, a növényzet kivágása esetén az eredeti állapot már nem lenne helyreállítható.
Az építési engedély jogszabálysértő.

- Az ismertetett két jogszabálysértő határozat után a polgármester a Rendezési Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot 2010. március 17-én módosította, megsértve az Építési törvényben foglalt előírásokat.
A rendezési terv módosítása során ismételten nem tartották be a jogszabályi előírásokat. A civil szervezeteket nem értesítették, így egyesületünket sem. A véleményeztetési eljárás sem került lefolytatásra. A nagy sietség oka, hogy a Bíróság a tárgyalást március 31-ére tűzte ki és addigra a jogellenes helyzetet meg kívánják szüntetni.

III.

Antidemokratikus és jogellenes döntések sorozatán van túl Ajka Város Polgármestere és a Szocialista frakció.
A Szervezeti és Működési szabályzatot megsértve, Dr. Szabó István önkormányzati képviselőtől az ülésen a szót is megvonták.
A Helyi Építési Szabályzatot, illetve az Önkormányzati rendelet módosítását az Alkotmánybíróságnál fogjuk megtámadni, jogellenessége miatt.
A Jogi Bizottság a rendeletet nem tárgyalhatta, a Környezetvédelmi Bizottságot pedig megszüntették.

Ajka Város zöldterülete az elmúlt időszakban jelentős mértékben csökkent. Az Inter Spar építésével ismét 10.000 m2-el kívánják csökkenteni a Városligetet, amely Ajka legértékesebb, összefüggő zöldterülete.
A Kórház-parkoló megszüntetése álláspontunk szerint a kórházunk jövőjét is veszélyezteti. A beruházó által beígért ingyenes parkoló csak átmeneti ígéret. Jó példa erre, a veszprémi Balaton Pláza alatt található parkoló ingyenességének megszüntetése az elmúlt hetekben.
A szocialista döntéshozók a zöldterületekre csak afféle fehér foltként tekintenek, beépítetlen, beruházásra még alkalmas földdarabként.
Ezzel ellentétben egyesületünk a közparkokat, a fákat a városi tér kiemelkedő részeiként fogja fel. A növényzet elpusztítását, károsítását a városlakók elleni merényletnek tekintjük. Értetlenül állunk, amikor újabb és újabb, a szívünknek kedves fák, parkok tűnnek el a városból, hogy bevásárló központok kerüljenek a helyükre.
Egy forró nyári napon 8-10 fokkal is hűvösebb lehet egy parkban, mint az Ajkára jellemző szürke térköves utcákon. Télen az örökzöldek több fokkal csökkentik az éjszakai lehűlést.
Az Unió területén évente 370 ezer ember hal meg és minden polgára átlagosan 9 hónappal rövidebb ideig él, légszennyezettség következtében.

Nem kell azonban, hogy a tehetetlenség érzése úrrá legyen rajtunk.
Nem kell hogy részesei legyünk a helyi és országos politikai valóságshownak.
A zöldterületek védelme érdekében a civilek számára a végső eljárás a polgári engedetlenség. Mi elszántak vagyunk a zöldterületek és a fák megmentése érdekében.