Sajtóhelyreigazítás

A jkai Szó Szerkesztősége

Ajka

Láng György Géza felelős szerkesztő részére

Tisztelt Felelős Szerkesztő Úr!

Az Ajkai Szó időszaki lap 2010. március 26-i pénteki számában két, személyemet érintő valótlan állítás jelent meg. A valótlan tényállítások a közvéleményt félrevezetik és sértik társadalmi megítélésemet.
A valótlan tényállítások rám nézve sérelmesek. Tilos minden olyan magatartás, amely a Ptk. 78. §.-ba ütközik, illetve ennek sérelmével jár.

A Ptk. 79.§-a és a Pp. 343.§-a alapján kérem a mellékelt sajtóhelyreigazítást.
Ha a helyreigazítási kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, az időszaki lap Szerkesztősége ellen keresettel élek.

A helyreigazító közleményt válaszlevelem közzétételeként kérem.
Amennyiben nem szó szerinti helyreigazításra kerül sor, vagy az bármely módon kommentálásra kerül, a helyreigazítás számomra nem elfogadható.

Ajka, 2010. április 16.

Tisztelettel:

Dr. Szabó István
önkormányzati képviselő

Ajkai Szó Szerkesztősége

Ajka

Láng György Géza felelős szerkesztő részére

Tisztelt Felelős Szerkesztő Úr!

Az Ajkai Szó 2010. március 26-i pénteki számában a 2010. március 17-i rendkívüli testületi ülésről: „ Középpontban a szociális értékek” címmel tudósítás jelent meg.

1. Az írás valótlanul állította, miszerint azt kifogásoltam, hogy a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat vitájáról nem kérték ki véleményemet.
Ezzel szemben a valóság az, hogy a Jogi- és Ügyrendi Bizottság, illetve a megszüntetett Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság előzetes vizsgálatát kifogásoltam.

2. Továbbá az írás valótlanul állította, hogy „ a polgármester megvonta tőle a szót, amikor az Interspar megépülése ellen foglalt állást.”
Ezzel szemben a valóság az, hogy Schwartz Béla polgármester a szót már a kérdések után, de az érdemi vita előtt megvonta.

Dr. Szabó István
önkormányzati képviselő