Közlemény

Schwartz Béla polgármester úr arról tájékoztatta a város lakosságát, hogy a Kórház parkoló és a Városligetből kiszakítandó 10.000 m2 terület a SPAR Magyarország Kft-nek, mint építési terület átadásra került, így kezdődhet az építkezés.

A valóság az, hogy a Veszprém Megyei Bíróság 2.K.21.553/2009/7. számú végzésével az építési határozat végrehajtását az eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

Ajka város Jegyzője az 1/45-26/2009. sz. határozatával építési engedélyt adott a Spar Magyarország Kft. részére, a tulajdonukban lévő Ajka, Korányi F. u. 1322/28. hrsz-ú belterületi ingatlanon „Interspar Typ 3000 Áruház és Üzlete” létesítésére.

A PLANÉTA Egyesület, felperes azzal indokolta a határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmét, hogy az építési munka megkezdése helyrehozhatatlan kárt eredményez a környezeti értékekben, különös tekintettel a telek faállományára és a szomszédos park területre. Az egyesület utalt arra is, hogy tiltakoztak a csónakázó tóval szerves egységet alkotó park területből több mint 10.000 m2-nyi zöld terület kiszakításával a terület építési telekké történő átsorolása ellen is. Kérelmük indokolása alátámasztásaként csatoltak bizonyítékokat a környező csónakázó tó és a városliget jelenlegi állapotáról, a növényzetről, zöld felületéről.

A bíróság megállapította, hogy a Pp. 332. §. (3) bekezdésében írt feltétel fennáll, hiszen az építési tevékenység megkezdése azt eredményezi, hogy a növényzet kivágása esetén az eredeti állapot már nem állítható helyre. Következésképpen az építési tevékenység súlyosabb károsodással járna.

PLANÉTA Egyesület