Jogellenes szemét-behozatal Ajkára

Az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. Ajka 039. hrsz. alatti (szeméttelep) nem veszélyeshulladék-lerakóra vonatkozó, többször módosított, 66599/06. számú egységes környezethasználati engedély, módosításra került.

Az eredeti engedélyező határozat szerint:
„A hulladék begyűjtése, szállítása Veszprém megyében történik .„

A Környezetvédelmi Felügyelőség 2010. március 30-án kelt módosító határozata szerint:
„A hulladék begyűjtése, szállítása a Felügyelőség illetékességi területén történik”. ( Fejér, Tolna, Veszprém megye.)

Az „AVAR AJKA” KFT nem volt jogosult Győr-Moson-Sopron megyéből ( Sopron városából) és Vas megyéből (Sárvárról) az ajkai szeméttelepre hulladékot beszállítani.