Fakivágás a Városligetben

A PLANÉTA Egyesület képviseletében Zsigmond László alelnök - a Városligetben a Csónakázó tó és környéke 14 ha területen - fakivágásokkal kapcsolatban fordult Ajka Város Jegyzőjéhez.

Az alábbi közérdekű információkat kérte:

  • az előzetes helyszíni bejárás jegyzőkönyve,
  • a témában beszerzett szakvélemények,
  • a fakivágást engedélyező határozat.

A beadvány a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi LXIII. törvényen alapul.

A levélre válaszolva a jegyző az alábbi tájékoztatást adta:

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII. 30.) Kormányrendelet 4. §. (2) bekezdése előírja, hogy „A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészséget veszélyeztető részeinek eltávolításáról.”
A kormányrendeletet figyelembe véve a fák kivágására azért került sor, mert azok baleset- és életveszélyessé váltak.

2009.10.13.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Az Önkormányzatok rendre azzal érvelnek a drasztikus fakivágások mellett, hogy a faállomány elöregedett és az egyedek legyengültek, vagy betegség támadta meg őket, aminek következtében azok balesetveszélyesek.
A fák túlnyomó többségénél ugyanakkor az elöregedésről egyáltalán nem beszélhetünk. Előfordul, hogy egyetlen elszáradt ág által jelentett balesetveszélyre hivatkozva rendelik el a fák kivágását.
Kérdésünkre adott válasz nem felel meg a törvényben előírtaknak.

2009.10.17.