AVAR igen, PRIMER nem

A PLANÉTA Egyesület az „AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. egyes tevékenységeinek decentralizálására és a kiszervezett tevékenységek elvégzésére az új kft-k létrehozását” támogatta.
Az egyes gazdasági tevékenységek elkülönítése és önálló mérése szükséges.

Sem az Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft-nél, sem a Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltat Kft-nél nem tartottuk indokoltnak Felügyelő Bizottság létrehozását. Egyrészt azt a törvény nem írja elő, másrészt takarékoskodni kell!
Temető Fenntartó Kft-nél könyvvizsgáló választása sem szükséges a kis létszámú munkavállalóra és az árbevétel alacsony voltára figyelemmel.
Az AVAR Kft. üzletrészének eladása 2008. november 14-i ülésen a napirendről levételre került. Ezt követően bekapcsolódtunk a tárgyalásokba, hogy a város érdekében minél előnyösebb szerződés kötésére kerüljön sor. Az eredeti Társasági szerződés, illetve Szindikátusi szerződés számunkra elfogadhatatlan volt.
Tudomást szereztünk arról, hogy a város nyakló nélküli költekezése miatt, a város költségvetését az ellehetetlenülés fenyegette és a kifizetetlen számlák sokasága miatt veszélybe került az intézményrendszer fenntartása.

Az alábbi módosító indítványokat tettük:

  • a Mellékszolgáltatás eltörlése;
  • az Osztalékelőleg lehetőségének megszüntetése;
  • a leendő Vevő, mint tag a társasággal csak egyhangú taggyűlési hozzájárulással köthessen szerződést;
  • a Pótbefizetésről szóló fejezet eltörlése;
  • az AVAR Kft és a Város Önkormányzata közötti szerződéseket nyilvánosság biztosítása céljából a Cégbíróságon letétbe kell helyezni;
  • a Vevő az Ajka Városért Alapítvány számlájára a cégbejegyzést követő öt évben az éves lerakási díj bevétel 5 %-át közérdekű kötelezettségvállalásként megfizeti;
  • osztalékkivitel korlátozása ;
  • A 15 év határozott idő elteltével a szerződésekre a mindenkor hatályos „általános” rendelkezések irányadóak, a szavazat mértékére és az osztalékfizetésre is;
  • a leendő vevő Nyilatkozatot tett határidő megjelöléssel a fennmaradó 51 %-os üzletrész vásárlására, ez csak a vevőnek kötelezettség az önkormányzatnak lehetőség.

A Primer Távhőszolgáltató Kft. „Nem eladó”, annak stratégiai voltára is figyelemmel. Az Önkormányzatnak, a Primer Kft-nek és a Bakonyi Erőmű Zrt-nek a kölcsönös érdekek figyelembevételével együtt kell működnie a lakosság érdekében.

Az elmúlt évek túlhajszolt fejlesztése után 2009. évben takarékosságra, óvatosságra és hatékony működtetésre kell berendezkedni. Semmilyen a lakosságot, illetve vállalkozókat érintő adóemelést nem támogatunk.
Egyes beruházásokat, fejlesztéseket el kell hagyni. A látványos beruházások, a hordó gurítások és az ingyenes muskátli osztogatás korszaka véget ért.
Sajnos a válság városunkat sem kerüli el, ezért Városi Kerekasztal létrehozását javasoljuk a helyi munkáltatók, a pártok, a vállalkozók érdekvédelmi szervezetei és a civil szféra képviselői részvételével.

Egyesületünk nem kíván a jövőben sem koalíciós együttműködést kötni a várost vezető MSZP, SZDSZ, Városi Polgárokért Egyesülettel. Semmilyen felajánlott stallumot nem fogadtunk el, legyen az alpolgármesteri tisztség, anyagi előnyökkel járó felügyelő bizottsági tagság stb.
Jelenleg a várost vezető Koalíció a minősített döntéseknél - rendeletalkotás, személyi kérdések, költségvetés stb. - nem rendelkezik többséggel, ezért csak a város érdekében szükséges döntésekhez adjuk támogatásunkat.

2008. november 21.

PLANÉTA Egyesület