Ajka a középmezőnyben az információs jogot érintően

A győri Reflex Környezetvédő Egyesület partnerszervezeteivel – így a veszprémi Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesülettel, valamint a szombathelyi Kerekerdő Alapítvánnyal – egyetemben készítette el az érintett megyék városi önkormányzatainak vizsgálatát a lakosság közérdekű információkhoz való hozzáférése tárgyában. A felmérésből jól látszik, hogy a vizsgált önkormányzatok törekednek az információs jogok biztosítására, de a jogszabályokban rögzített kötelezettségeiknek csupán a felét teljesítik.

A felmérésben arra voltak a civil szervezetek kíváncsiak, hogy a Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyében élő polgárok mennyire férhetnek hozzá közérdekű adatokhoz, illetve a „tesztelt” városi önkormányzatok hogyan, milyen minőségben szolgálják az állampolgárok tájékoztatását, tájékozódását.

Az aktív információs jogokat gyakorolva meghatározott - ámde a honlapokon nem szereplő- közérdekű adatok kikérését kezdeményezték a városok polgármestereitől (mint adatkezelőktől). Konkrétan a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvényre hivatkozással a település 2008. évi környezeti állapotáról szóló jelentés megküldését kérték.
Az azonos tartalommal kiküldött adatkérelemre a megkérdezett önkormányzatok egyharmada válaszolt az előírt 15 napos határidőn belül, a többiek késve, vagy pedig egyáltalán nem küldtek visszajelzést. Az eredmények azt mutatják, hogy a megszólított önkormányzatok többsége sajátosan értelmezi az adatnyilvánosságot.

A passzív információs jogok keretében azt vizsgálták, hogy a közfeladatokat ellátó önkormányzatok honlapjain megjelennek-e az elektronikus információ-szabadságról szóló törvényben előírt közérdekű adatok. Ezzel kapcsolatban sajnálattal állapították meg, hogy jellemzően éppen azok az adatok hiányoznak, amelyek alkalmasak lennének az önkormányzati törvényesség működésének, a közpénzek felhasználásának ellenőrzésére. Így hiányoznak a hivatal által kötött szerződésekre, a hatósági munka hatékonyságára, az alkalmazottak létszámára, juttatásaira vonatkozó adatok is. Csak elvétve felelnek meg az esélyegyenlőségi követelményeknek, hiszen a vakok és gyengénlátok számára – külön linkkel – nem biztosítják az olvashatóságot.

A Veszprém megye városait érintő felmérésből is kitűnik, hogy a lakosság közérdekű adatokkal való tájékoztatása közel sem nevezhető teljesnek, de még a jogszabályokban rögzített kötelezettségeknek is szinte csak a fele teljesül.

A vizsgált Veszprém megyei városok honlapját böngészve megállapítható, hogy a közérdekű adatok hozzáférését Tapolca város biztosítja leginkább, ahol a vizsgált jogszabályi kötelezettségek közel 80%-a teljesül. Hasonlóan jónak nevezhető Veszprém, Várpalota és Zirc város honlapja a tájékoztatási kötelezettségek ezen szegmensét tekintve.

Ajka város a kötelezően megjelenítendő 31 adatelemből 17 esetben jelenteti meg nyilvánosan a közérdekű adatokat. Ez a szám 55 %-nak felel meg, tehát a kicsivel több mint fele érhető el.
A vizsgált városok közül ezzel a középmezőnyben helyezkedik el.